Wizualizacja automatyki budynkowej IUVO

Wizualizacja

Automatyka Systemu IUVO może być wizualizowana na tablecie, telefonie lub komputerze klasy PC. Aplikacje do sterowania systemem automatyki, mogą pracować pod wszystkimi najbardziej popularnymi systemami operacyjnymi – MS Windows, ANDROID, iOS. Nie ma również ograniczenia dla liczby jednocześnie obsługiwanych urządzeń. Jednocześnie mąż może korzystać z aplikacji sterującej poprzez telefon iPhone, a żona może korzystać z aplikacji ze swojego telefonu z systemem Android. Nie ma również ograniczenia dla konkretnych producentów urządzeń. Tak samo dobrze aplikacja współpracuje z popularnymi urządzeniami Xiaomi jak również innymi typu Samsung, Nokia, Huawei, czy innymi. Konfiguracja wizualizacji odbywa się z programu APEX.


Wizualizacja tworzona na serwerze XP3 RTI komunikującym się z inteligentnym systemem IUVO. Komunikacja ta jest oczywiście dwukierunkowa, więc jest jednoczesny feedback co dzieje się w danym momencie z urządzeniem w domu (aktywne/nieaktywne). Wizualizacja stworzona na serwerze XP3 jest nakładką graficzną na system smart home IUVO. Cała logika „zaszyta” jest w modułach logicznych IUVO. Aplikacja pozwala na pełne sterowanie systemem IUVO i podłączonymi do niego urządzeniami. Odpowiednio skonfigurowana podaje użytkownikowi zdalnie informacje o działaniu oświetlenia, aktywności alarmu itp. Jednocześnie umożliwia zdalne sterowanie, jak na przykład zmiana temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i pełne sterowanie ogrzewaniem. Aplikacja może być instalowana na tablecie, telefonie lub komputerze PC. Dzięki czemu mając przy sobie tablet, telefon można kontrolować, wydawać rozkazy i kontrolować nasz dom lub mieszkanie.

Film przedstawia przykładową wizualizację na komputer PC, do sterowania automatyką. Wizualizacja o identycznej funkcjonalności może być umieszczona na telefonie lub tablecie. Należy nadmienić, iż na każdym z urządzeń może być umieszczona inna wizualizacja różniąca się na przykład wizualnie lub dostosowana dla dzieci i osób starszych (inna funkcjonalność, rozmieszczenie ikon, kolory lub zdjęcia, wielkość ikon).

Przykład jednego z paneli wizualizacji i sterowania
 
  • Sterowanie rekuperatorem, zmiana biegu pracy rekuperatora – praca ręczna lub automatyczna.
  • Scena Kino: zgaszenie wszystkich obwodów oświetlenia, zamknięcie wszystkich rolet, opuszczenie planszy dla projektora.
  • Włączanie/Wyłączanie poszczególnych obwodów oświetlenia w pomieszczeniach.
  • Scena Wyjście z domu: uzbraja system alarmowy, zmienia bieg rekuperatora na 1, gasi oświetlenie w całym mieszkaniu, zamyka wszystkie rolety, dezaktywuje część gniazd wtykowych.

Jako podkład graficzny wizualizacji można zastosować dowolną grafikę zapisaną w jednym z popularnych formatów graficznych. Może to być rzut mieszkania od architekta, zdjęcie mieszkania, pokoju, rysunek Inwestora. Na przygotowaną grafikę (podkład) nakładamy wybrane komponenty. Biblioteki komponentów są urozmaicone i wyczerpująco opisują mieszkanie (piktogramy łączników, lamp, rolet, grzejników itd.). Do każdego komponentu przypisuje się odpowiadającą Inwestorowi akcję. Ta może być prosta lub wykonana jako złożona scena – na przykład „wyjście z domu” lub „romantyczna kolacja”. Na ekranie można również wizualizować stan systemu – czy dany obwód oświetlenia jest aktywny?, stan systemu alarmowego, stan czujek, ruchu, dymu, zalania. Nic nie stoi na przeszkodzie by również wizualizować i informować o poziomie wypełnienia zbiornika szamba lub sterowaniu nawadnianiem ogrodu ze zbiornika na wodę opadową połączoną w logikę z systemem sieci miejskiej użytkowej.

Sceny – przykładowa zakładka z najczęściej używanymi scenami. Można je dowolnie konfigurować, można w niej integrować wszystkie systemy podłączone do automatyki systemu IUVO.

Sterowanie obwodami oświetlenia oraz rolet w sypialni. Każdym z obwodów, można sterować indywidualnie lub grupowo.

Designer – program przeznaczony do edycji grafiki. Jest to bardzo przejrzysty i intuicyjny program i jeśli Inwestor czuje się na siłach może aktywnie tworzyć z nami swój wymarzony projekt.

Zachęcamy do kontaktu i ustalenia z nami szczegółów. Jesteśmy elastyczni i proponujemy wiele użytecznych rozwiązań dla domu.