Sterowanie inteligentnym domem nie było prostsze

System IUVO

Najważniejsze parametry i własności systemu IUVO

System rozproszony:

Każdy z modułów jest modułem master. Uszkodzenie jednego z modułów nie ma większego wpływu na stabilność systemu. Magistrala systemu IUVO, jest magistralą „cichą”. Informacje na magistralę są dopiero wystawiane jak jeden moduł, chce wydać rozkaz lub zapytać o stan innego modułu.

Niebotycznie skalowalny:

Moduły systemu IUVO można łączyć w sieci Ethernet. Dzieki temu, użytkownik mający system IUVO w domu mieszkalnym oraz letniskowym może może to traktować jako jeden system. Nie ma ograniczenia co do ilości modułów wpiętych do systemu IUVO.

Łatwy w konfiguracji:

Urządzenia automatycznie wykrywają się w sieci, łatwo przy pomocy oprogramowania na PC zdalnie konfigurować funkcjonalność typu sceny, prosta automatyka, logika.

Otwarty protokół:

Protokół systemu IUVO jest w 100% otwartym protokołem, umożliwia to rozbudowaną integrację z innymi systemami.

Charakterystyka Systemu IUVO

System IUVO jest modułowym systemem automatyki budynkowej – inteligentnego domu. Znajduje on głównie zastosowanie w budownictwie domków jednorodzinnych, mieszkaniach. Sterowniki IUVO, mogą być również wykorzystane do zrealizowania prostej automatyki przemysłowej. Składa się on ze sterowników swobodnie konfigurowalnych, które można łączyć w sieć. System umożliwia integrację większości systemów, zainstalowanych w nowoczesnym budownictwie: oświetlenia, ogrzewania, rolet, alarmu, wentylacji, rekuperacji, nawadniania ogrodu, sterowania bramą… itd Dzięki zastosowanej integracji, uzyskuje się wiele nowych logicznych kombinacji, które w tradycyjnych rozwiązaniach nie były możliwe. Informacje pochodzące z jednego systemu, mogą być wykorzystywane w innym systemie. Zbieraniem oraz analizą tych informacji zajmują się odpowiednio skonfigurowane moduły IUVO, które są instalowane w rozdzielni automatyki. Konfiguracja modułów IUVO odbywa się przy użyciu komputera.

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb.

System IUVO jest konfigurowany za pomocą programu IUVO Expert, który jest dostarczany wraz ze sterownikami. Intuicyjny interfejs pozwala na sprawne skonfigurowanie nawet skomplikowanych zależności przyczynowo-skutkowych. Program automatycznie wykrywa wszystkie sterowniki i każdy z nich otrzymuje indywidualny adres IP. Każdy z modułów może mieć nadaną indywidualną nazwę. W programie IUVO Expert powstaje obraz prezentujący strukturę sieci. Instalator może nadać nazwę każdemu z modułów indywidualnie. Podczas rozpoznawania modułów, w programie IUVO Expert powstaje „drzewo” obrazujące strukturę sieci.

Możliwość dowolnej konfiguracji modułów

Sterowniki IUVO mogą być stosowane w prostej automatyce przemysłowej. Świetnie sprawdzą się również w budownictwie domów jednorodzinnych i mieszkań. Ilość modułów, które mogą zostać połączone w sieć, jest nieograniczona, dzięki czemu możesz łączyć moduły z wielu miejsc np. domku letniskowego i mieszkania w jeden system.

System sterowników IUVO jest kompatybilny z większością systemów instalowanych w nowoczesnym budownictwie. Integracja pozwala na uzyskanie wielu nowych logicznych kombinacji, niemożliwych do zrealizowania w tradycyjnych rozwiązaniach.

Odpowiednio skonfigurowane moduły IUVO instalowane w rozdzielni automatyki wykorzystują informacje pochodzące z różnych systemów. Do konfiguracji modułów IUVO posłużyć może telefon, tablet lub komputer. Aby uruchomić i skonfigurować system automatyki budynkowej IUVO wystarczy program IUVO Expert. Aplikacja jest kompatybilna z systemami Microsoft Windows, iOS i Android. Proces konfiguracji jest prosty i nie wymaga wiedzy programistycznej.

Dzięki integracji systemów alarmowych i monitoringu możesz być spokojny o bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny.

System IUVO zapewnia większe bezpieczeństwo, poprzez integrację systemu automatyki z systemem alarmowym. Po uzbrojeniu alarmu może zostać uruchomiona symulacja obecności użytkownika. Podczas alarmu, może zostać włączone oświetlenie, zraszacze wody itd. Dzięki integracji wszystkich systemów, wzrasta komfort użytkowania domu. Mieszkańcy mogą za pomocą jednego łącznika sterować kilkoma systemami jednocześnie. „Kliknięcie” łącznika powoduje zamknięcie wszystkich rolet, zgaszenie oświetlenia uzbrojenie systemu alarmowego. Dzięki zależnością czasowym, logicznym jakie oferuje system IUVO, już nigdy nie zostawisz zapalonego oświetlenia, po wyjściu z domu, nie nastąpi podlewanie ogrodu, jeżeli pada deszcz. Dzięki takim rozwiązaniom oszczędności energii elektrycznej, mediów wodnych znacznie wzrosną.

Przykłady zastosowania systemu IUVO:

Galeria