Nowy moduł- IUVO DUINO UNO

Do grona modułów IUVO, dołączył nowy moduł IUVO DUINO UNO. Jest to moduł, który potrafi pracować w sieci ETHERNET. Dzięki niemu struktura systemu IUVO, może być jeszcze bardziej rozproszona. Nowy sterownik IUVO, może być konfigurowany programowany za pomocą popularnego środowiska ARDUINO IDE. Do sterownika są dołączone biblioteki dla ARDUINO. Komunikacja ze sterownikiem może odbywać się […]