Wizualizacja- Regulator temperatury

System IUVO pozwala na regulacje i sterowanie temperaturą w pomieszczeniach. Dzięki czemu można w pomieszczeniach utrzymywać zadaną przez użytkownika temperaturę. Temperatura zadana może zmieniać się według harmonogramu lub na skutek zdarzenia. Przykładem takiego zdarzenia, może być uzbrojenie systemu alarmowego, wówczas temperatura zostanie obniżona do temperatury ekonomicznej.

Podłączenie czujników temperatury i elektrozaworów

UWAGA!
Schematy hydrauliczne ogrzewania są w dużej mierze uproszczone. Służą głównie w celu przedstawienia idei sterowania ogrzewaniem za pomocą systemu IUVO

W każdym pomieszczeniu jest zainstalowany czujnik temperatury oraz elektrozawór.

Schemat połączeń czujników temperatury

Rys. 1. Schemat ideowy podłączenia czujników temperatury oraz elektrozaworów.

Sterownik IUVO realizuje następujący algorytm sterowania dla każdego pomieszczenia:
jeżeli temperatura zadana jest większa od temperatury mierzonej to elektrozawór jest otwierany,
jeżeli temperatura zadana jest mniejsza od mierzonej to elektrozawór jest zamykany.

Prace regulatora dwustawnego - włącz/wyłącz.

Rys. 2. Prace regulatora dwustawnego - włącz/wyłącz.

W systemie IUVO jako czujniki temperatury są wykorzystywane małe układy scalone DS18B20. Zbierają one informacje z obiektu, na podstawie tych informacji są sterowane wyjścia modułów IUVO, które sterują elektrozaworami.

Czujnik temperatury

Rys. 3. Czujniki temperatury DS18B20 montowany pod oprawami łączników. Do komunikacji czujnika ze sterownikiem IUVO-T wykorzystywane są dwie żyły z przewodu UTP.

Maksymalna ilość czujników jaką można podłączyć do modułu IUVO-T to 6 sztuk. Ilość modułów IUVO-T w systemie jest nieograniczona. Czujniki są połączone za pomocą przewodu UTP cat 5e. Przewód łączący czujniki ze sterownikiem nie powinien przekraczać długości 50 metrów! Przy połączeniu czujników w gwiazdę, suma wszystkich przewodów od sterownika do czujnika, również nie powinna przekraczać 50 metrów!

Struktura połączeń czujników temperatury

Rys. 4. Czujnik temperatury mogą być podłaczone w gwiazdę lub szeregowo.

Konfiguracja serwera XP-3

Na podstawie struktury systemu IUVO, należy skonfigurować sterowniki IUVODrive ( Dodawanie Drivera do Serwera XP-3, RTI ).

Konfiguracja parametrów regulatora temperatury

Rys. 5. Konfiguracja parametrów regulatora temperatury.

Parametr: Nazwa regulatora: Pole do wpisania nazwy regulatora. Jeżeli regulator odpowiada za sterownie temperaturą w Salonie, wówczas może nazywać się Salon. Nazwy regulatorów upraszczają dalszą konfiguracje, dlatego warto się chwilę zastanowić przy ich nadawaniu.
Parametr: Typ elektrozaworu: Należy wybrać typ zastosowanego elektrozaworu.
Parametr: Temperatura ECO: Wartość temperatury ekonomicznej.
Parametr: Pomiar numer modułu: Moduł pod który jest podłączony czujnik temperatury
Parametr: Pomiar numer czujnika: Numer czujnika w danym module
Parametr: Sterowanie numer modułu: Numer modułu, który będzie sterował elektrozaworem.
Parametr: Sterowanie numer wyjścia: Numer wyjścia, pod które jest podłączony elektrozawór

Przypisanie zmiennych: temperatura mierzona, temperatura zadana do tekstu.

Rys. 6. Przypisanie zmiennych: temperatura mierzona, temperatura zadana do tekstu.

Przypisanie akcji do przycisków: zwiększ, zmnijsz temperaturę zadaną.

Rys. 7. Przypisanie akcji do przycisków: zwiększ, zmnijsz temperaturę zadaną.

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80