Wizualizacja- przypisanie akcji do komponentu

Celem poniższego ćwiczenia jest pokazanie w jaki sposób przypisuje się akcję do komponentu.

Kolejność czynności przypisywania akcji do komponentu

Konfiguracja drivera IUVO

Rys. 1. Dodaj SerwerXp3 następnie skonfiguruj Driver IUVO.

Dodaj do projektu VirtualPanel

Rys. 2. Dodaj do projektu VirtualPanel.

Wybierz komponent w zakładce Bitmaps

Rys. 3. Wybierz komponent w zakładce Bitmaps.

Wybierz komponent w zakładce Bitmaps

Rys. 4. Komponent, nalezy za pomoca myszki przenieść na powierzchnię roboczą.

Wybierz Editproperties

Rys. 5. Prawym przyciskiem myszy kliknij na komponent, następnie wybierz Editproperties.

Przypisz akcje do przycisku

Rys. 6. Przypisanie akcji do przycisku. Akcja zostanie wykonana po kliknięciu przycisku.

Przypisanie statusu wyjscia do danego komponentu

Rys. 7. Przycisk może reprezentować status danego wyjścia, wejścia.

Wysłanie projektu na serwer XP3

Rys. 8. Wysłanie projektu na serwer XP3

Wysłanie projektu na serwer XP3

Rys. 9. Gotowa wizualizacja, została zapisana na dysku w postaci pliku *.exe. Jeżeli dane wyjście jest aktywne komponent jest podświetlony, jeżeli jest nie aktywne to jest nie podświetlony.

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80