Wizualizacja- pierwsze uruchomienie

Do tworzenia wizualizacji systemu IUVO, jest potrzebny program Integration Designer oraz serwer XP3. Poniższe ćwiczenie przedstawi sposób podłączenia serwera XP3 do systemu IUVO oraz pierwszą konfigurację programu Integration Designer.

Podłączenie serwera XP3 do systemu IUVO

Serwer XP3

Rys 1: Serwer XP3 jest dostarczany w paczce w której znajduje się dokumentacja, zasilacz, serwer XP3 oraz specjalna przejściówka z RS232 (DB9) na RJ45.

Sposób połączenia serwera XP3 z systemem IUVO

Rys 2: Serwer XP3 jest połączony ze sterownikami IUVO za pomocą kabla UTP (standard B – T-568B). Kabel UTP jest podłączony do przejściówki. Z drugiej strony przejściówki jest podłączony kabel, który jest wykorzystywany do programowania systemu IUVO z komputera PC.

Przy podłączaniu kabla UTP do portu XP3 należy szczególnie uważać aby nie podłaczyć go do gniazda ETHERNET!

Rys 3: Przy podłączaniu kabla UTP do portu XP3 należy szczególnie uważać aby nie podłaczyć go do gniazda ETHERNET! Gniazdo ETHERNET służy do podłaczenia serwera XP3 do sieci ethernet.

Konfiguracja programu Integration Designer

Po prawidłowym podłączenu serwera XP3 do systemu IUVO oraz sieci ETHERNET można przystąpić do pierwszej konfiguracji XP3.

Utworzenie nowego projetu

Rys 4: W celu utworzenia nowego projektu, należy wybrać: File->New.

Wybór serwera

Rys 5: Następnie należy wybrać serwer XP3, na którym będzie tworzona wizualizacja.

Nadanie nazwy serwerowi

Rys 6: Nadanie nazwy serwerowi.

Wybór ekranu na którym będzie tworzona wizualizacja

Rys 7: Po wyborze serwera należy dodać ekrany na których będzie tworzona wizualizacja. W naszym przypadku będzie to ekran komputera PC. Może to być ekran telefony, tabletu.

Przypisanie rozdzielczości ekranu do urządzenia na którym będzie wizualizacja

Rys 8: Wielkość ekranu wizualizacji podana w pikselach, w naszym przypadku komputera PC. Jeżeli wybrali byśmy urządzenie mobilne (telefon, tablet), wówczas byśmy wpisywali jego rozdzielczość ekranu.

Ekran do edycji grafiki

Rys 9: Po wyborze urządzenia na którym ma być wizualizacja systemu automatyki, pojawia się ekran edycyjny. W późniejszym etapie konfiguracji na ten ekran będą nakładane komponenty (przyciski, rolety, czujki...)

Wysłanie projektu na serwer

Rys 10: Przy pierwszym wysłaniu projektu na serwer XP3 należy znaleźć go w sieci. Serwer XP3 musi znajdować się w tej samej sieci lokalnej co komputer PC z którego jest konfigurowany. Po kliknięciu przycisku SendFile należy kliknąć napis USB. Serwer może być połączony z komputerem za pomocą kabla USB – nie jest to sposób połączenia zalecany przez nas. Następnie należy wybrać nasz serwer. Przy kolejnym uruchomieniu adres IP serwera zostanie zapamiętany w projekcie.

Wysłanie danych do serwera XP3 oraz stworzenie programu wykonywalnego *.exe na dysku komputera PC.

Rys 11: Wysłanie danych do serwera XP3 oraz stworzenie programu wykonywalnego *.exe na dysku komputera PC.

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80