Wizualizacja- Aktywacja Funkcji

Poniższe ćwiczenie pokazuje w jaki sposób można aktywować funkcje, które są zaimplementowane w system IUVO. Aktywacja funkcji odbywa się za pomocą sterowania zmiennymi wirtualnymi – Lampkami.

Pliki do pobrania:

Kod źródłowy do serwera XP3: aktywacja_funkcji.rti

IUVO Expert, program do ćwiczenia: aktywacjafunkcji.rar

Ekran wizualizacji- Aktywacja Funkcji

Rys. 1. Ekran wizualizacji

Na ekranie znajduje się 6 komponentów, które odpowiadają za wizualizacje stanu wyjść modułu. Jeżeli wyjście jest aktywne to komponent jest podświetlony, jeżeli wyjście jest nie aktywne to nie jest podświetlony oraz 4 przyciski. Naciśnięcie przycisku powoduje wysłanie rozkazu do Systemu IUVO.

Przypisanie stanu wyjścia do komponentu

Rys. 2. Przypisanie stanu wyjścia modułu do komponentu wizualizacji.

Przypisanie stanu wyjścia modułu do komponentu. Kliknij prawym przyciskiem myszy na komponent, wybierz Edit proprties..., przejdź do zakładki Variables. Wybierz moduł oraz numer wyjścia którego stan chcesz wizualizować.

Przypisanie stanu wyjścia do komponentu

Rys. 3. Przypisanie stanu wyjścia do komponentu

Przypisanie akcji do przycisku

Rys. 4. Przypisanie akcji do przycisku

Przypisanie akcji do przycisku.

Rys. 5. Przypisanie akcji do przycisku.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na komponencie, następnie wybierz Edit Properties..., następnie przejdź do zakładki Driver Command. Wybierz moduł do którego będzie wysłany rozkaz oraz akcje jaka zostanie wykonana na Lampce.

Konfiguracja sterownika w programie IUVO Expert- nadanie nazw Lampką.

Rys. 6. Konfiguracja sterownika w programie IUVO Expert- nadanie nazw Lampką.

Konfiguracja Funkcji 1.

Rys. 7. Konfiguracja Funkcji 1.

Konfiguracja Funkcji 2.

Rys. 8. Konfiguracja Funkcji 2.

Konfiguracja Funkcji 3.

Rys. 9. Konfiguracja Funkcji 3.

Funkcja 3 odpowiada za uruchomienie Funkcji 1 i 2. Funkcja 3 Mruga Lampką 1 i 2 co powoduje uruchomienie Funkcji 1 i 2.

Zatrzymanie akcji funkcji 2, przez funkcje 4

Rys. 10. Funkcja 4 odpowiada za zatrzymanie akcji Funkcji 2.

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80