Sterowanie roletami lokalne i centralne

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sterowaniem lokalnym oraz centralnym roletami. Do sterowania rolet wykorzystywany jest moduł IUVO RollerShutter0804. Jest to moduł, który posiada 8 wejść parametrycznych (bezpotencjałowych) oraz ma możliwość niezależnego sterowania 4 obwodami rolet. W poniższym ćwiczeniu zostały połączone 3 moduły IUVO RollerShutter0804 w sieć. Przy takim połączeniu modułów, można sterować 12 niezależnymi obwodami rolet. Akcję zamykania, otwierania, zatrzymania rolet, można wywoływać za pomocą łączników ("krótkie"", "długie" naciśniecie), kontaktronów, czujek ruchu, zegaru czasu rzeczywistego, lub zmiennych wirtualnych - „Lampek”.
Sterowanie centralne i lokalne roletami


Schemat połączenia:
Poniższy rysunek pokazuje schemat połączenia 3 modułów IUVO RollerShutter w sieć. Każdy z modułów posiada osobne zabezpieczenie nadprądowe, czyli 4 obwody rolet mają jedno zabezpieczenie nadprądowe.

Sterowanie roletami, schemat połączenia.
Opis wejść
Opis wejść pod które są podłączone łączniki.
Opis wejsc.
Opis obwodów rolet
Opis obwodów rolet oraz wybór akcji jaka ma nastąpić po podaniu zasilania. Jeżeli nastąpi zasilenie modułu każda z rolet może wykonać następującą akcję: zostać zamknięta, otwarta lub nie zmienić swojego stanu
Opis obwodów rolet. Wybór akcji (zamknij/otwórz) po zasileniu modułu
Konfiguracja funkcji Zamknij/STOP
Konfiguracja funkcji Zamknij/Stop, która została przyporządkowana dla Rolety A. „Krótkie” naciśnięcie łącznika A/1 spowoduje zamknięcie rolety A/1, kolejne naciśnięcie tego łącznika spowoduje zatrzymanie rolety itd
Konfiguracja funkcji Zamknij/Stop, dla rolety A
Konfiguracja funkcji: Zamknij
Konfiguracja funkcji 3 w module o ID=1. Krótkie naciśnięcie łącznika B/1 spowoduje zamknięcie wszystkich obwodów rolet we wszystkich modułach. Konfiguracja funkcji Zamknij wszystkie rolety
Konfiguracja funkcji: "Długie" naciśnięcie
Do jednego łącznika możemy przypisać dwie akcje „krótkie” naciśnięcie oraz „długie” naciśnięcie. Każda z tych akcji może wywoływać inne zdarzenie. Poniższa funkcja steruje roleta A, „długie” naciśnięcie łącznika spowoduje A/1 spowoduje otworzenie rolety A, kolejne „długie” naciśnięcie tego łącznika spowoduje zatrzymanie ruchu rolety itd. Akcja długie naciśniecie A/1, spowoduje zamknięcie rolety A1

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80