Sterowanie oświetleniem za pomocą czujek ruchu

Zadanie:
Czujka ruchu zainstalowana w łazience ma zapalać oświetlenie na 90 sekund po wykryciu ruchu. Czujka ruchu zainstalowana na korytarzu ma zapalać oświetlenie po wykryciu ruchu na 60 sekund, pod warunkiem, że natężenie oświetlenia na dworzu jest poniżej zadanego progu.

Wykorzystane elementy:
2 – czujki ruchu (typ: NC / zasilanie: 12V DC)
1 – czujka zmierzchowa (typ: NC/ Zasilanie 230V)
1 – moduł IUVO Controller0806 RTC

 Sterowanie oświetleniem za pomocą czujek obecności. Rys. 1. Sposób okablowania obiektu.

Rysunek (Rys. 1.) przedstawia sposób okablowania obiektu. Rysunek (Rys. 2.) przedstawia sposób podłączenia łączników oraz obwodu oświetlenia do modułu IUVO Controller 0806 RTC.

 Sterowanie oswietleniem za pomocą czujek ruchu. Rys. 2. Schemat połączeń elektrycznych.

Konfiguracja modułu w programie IUVO Expert

Krok 1:
Określamy typ wejścia pod które są podłączone czujki ruchu oraz czujnik zmierzchowy. Przy wykorzystanych czujkach jest to wejście typu NC (normal close). Czyli jeżeli nie ma naruszenia czujki styki są zwarte, podczas naruszenia styki zostają rozwarte. Jeżeli natężenie oświetlenia nie przekroczy progu, to styki są zwarte, po przekroczeniu następuje rozwarcie styków. IUVO Expert - Opis wejsc.Krok 2:
Opisujemy wyjścia pod które są podłączone obwody oświetlania. W naszym przypadku jest to wyjście numer dwa oraz pięć. IUVO Expert - Opis wyjsc.Krok 3:
Opisujemy zmienną wirtualną „Lampkę”, którą użyjemy do blokowania obwodu oświetlania, numer 2. W dalszej części programu „Lampka”, będzie zapalana/gaszona poprzez czujnik zmierzchowy. IUVO Expert - Opis zmiennej wirtualnej.Krok 4:
Konfiguracja funkcji 1. Do wyzwalania funkcji wykorzystamy zakładkę Zbocze, akcja rozwarcie. Czyli aktywacja funkcji nastąpi, jak na wejściu 3 (PIR3) nastąpi rozwarcie, czyli czajka wykryje ruch. Funkcja musi być typu retrygowalnego, oznacza to, że każda aktywacja funkcji wydłuża czas załączenia wyjścia o 90 sekund. IUVO Expert - konfiguracja funkcji 1. Zalaczenie oswietlenia na 90 sekundKrok 5:
Konfiguracja funkcji 2. Efektem działania funkcji jest aktywacja drugiego obwodu oświetlenia na 60 sekund. Zasada działania funkcji jest analogiczna do działania funkcji 1. IUVO Expert - Aktywacja wyjscia 5, przez wejscie 5  na 60 sekundKrok 6:
Zapalenie Lampki (zmiennej wirtualnej) poprzez czujkę zmierzchową. Jeżeli nastąpi rozwarcie na wejściu 8, czyli czujka zmierzchowa zadziała, to lampka się zapala. Lampka w kolejnych funkcjach będzie wykorzystywana do blokowania obwodu oświetlenia numer 2. IUVO Expert - Zapalenie lampki (zmiennej wirtualnej), w wyniku zadzialania czujki zmierzchowej.Krok 7:
Zgaszenie Lampki (zmiennej wirtualnej) poprzez czujkę zmierzchową. Jeżeli nastąpi zwarcie na wejściu 8, to lampka zostanie zgaszona. Czyli natężenie oświetlenia spadnie, poniżej zadanej wartości. Jak lampka jest zgaszona to obwód numer dwa nie jest blokowany. IUVO Expert - Zgaszenie Lampki, po zadzialaniu czujki zmierzchowej.Krok 8:
Jeżeli Lampka jest zapalona, to obwód numer 2 jest cały czas wyłączony. Czyli wyjście numer 2 jest zablokowane. Mimo to, ze czujka numer 2 steruje wyjściem, nie może zmienić jego stanu dopóki jest zapalona lampka. Lampka jest zapalana i gaszona poprzez czujnik zmierzchowy. IUVO Expert - Blokada obwodu 2, poprzez lampkę (zmienna wirtualna) numer 1.

Po takim skonfigurowaniu modułu, możemy przejść do zakładki komunikacja i wysłać ustawienia do modułu.

UWAGA!
Schemat elektryczny (Rys. 2.) jest schenmatem uproszczonym. Jego głównym zadaniem jest przedstawienie idei wykonanie połączeń. Nie ma na nim uwzględnionych przewodów ochronnych, zabezpieczeń nadprądowych oraz różnicowo prądowych.

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80