Łącznik schodowy sterowanie oświetleniem

Łącznik schodowy:
W tradycyjnej instalacji elektrycznej łączniki schodowe, krzyżowe są jej podstawowym elementem. Idea łącznika schodowego jest taka (krzyżowego) , że obwód oświetlenia może być włączany/ wyłączany z różnych łączników. Na poniższym rysunku widać, że zarówno łącznik 1 oraz drugi może włączać/wyłaczać oświtelenie.

 Schemat połączenia łącznika schodowego Powyższy rysunek przestawia schemat ideowy (oraz jednokreskowy) tradycyjnego łącznika schodowego.

 Schemat połączenia łącznika schodowego - system IUVO  Schemat połączenia łącznika schodowego - system IUVO Powyższy rysunek przedstawia schemat ideowy (jednokreskowy) łącznika schodowego zrealizowanego na module IUVO Controller.

Konfiguracja modułu w programie IUVO Expert

Krok 1:
Opisujemy wejścia pod które są podpięte łączniki. Określamy czas „krótkiego” i „długiego” naciśnięcia. W naszym przypadku będziemy używali jedynie „krótkiego” naciśnięcia. IUVO Expert - konfiguracja lacznika schodowego. Opis wejść.Krok 2:
Opisujemy wwyjscie pod który jest podpięty obwód oświetlenia. W naszym wypadku jest to wyjście 2 sterownika IUVO. . IUVO Expert - konfiguracja lacznika schodowego. Opis wyjść.Krok 3:
Wybieramy wejścia (łączniki), które spowodują wywołanie akcji. W naszym przypadku, są to wejścia numer 4 oraz 8, które zostały opisane w kroku 1. Do tych wejść są podłączone fizycznie łączniki.
W oknie Funkcja przejścia wybieramy tryb trzeci przełącz wyjścia który spowoduje zmianę stanu wyjść na przeciwny, jeżeli zostanie wzbudzone wejście. Czyli jeżeli wyjście było aktywne, stanie się nie aktywne. Jeżeli było nie aktywne stanie się aktywne.
W oknie Akcja->Wyjścia wybieramy wyjście 2, pod które jest podłączony nasz obwód oświetlenia. IUVO Expert - konfiguracja lacznika schodowego. Konfiguracja funkcji przejścia.
Po takim skonfigurowaniu modułu, możemy przejść do zakładki komunikacja i wysłać ustawienia do modułu.

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80