Połączenie sterowników IUVO w sieć

Mimo to, ze moduły IUVO mogą pracować autonomicznie, można je połączyć w sieć. W systemie IUVO nie ma jednostki centralnej (Master), która steruje pozostałymi modułami (Slave). W systemie IUVO, każdy z modułów jest modułem Master. Na magistrali panuje „cisza” informacje są jedynie wysylane, jak jeden moduł chce wysterować innym. System IUVO jest systemem w pełni rozproszonym. Do komunikacji między modułami, nie jest potrzebny moduł zarządzający.

Większość systemów automatyki budynkowej (inteligentnego domu, budynku) jakie istnieją na rynku ma strukturę: jeden moduł zarządzający, pozostałe moduły wykonawcze (jeden Master, pozostałe moduły Slave). Moduł Master jest jednostką sterującą, to on podejmuje wszystkie decyzje. On zarządza komunikacją pomiędzy modułami. Jest on sercem systemu, bez którego system przestaje funkcjonować. Jest to system scentralizowany, z jednym modułem dowodzenia.

System scentralizowany (One Master, Multi Slave). Podstawowe wady.
- Uszkodzenie modułu master, unieruchamia cały system, powoduje zawieszenie systemu;
- Błąd w module Master, powoduje błąd funkcjonowania całego systemu;
- Zwarcie na magistrali komunikacyjnej powoduje zawieszenie systemu;
- Ograniczona ilość modułów w systemie;
- Wolniejsze działanie systemu, wraz ze wzrostem ilości urządzeń oraz rozbudową zależności logicznych pomiędzy wejściami a wyjściami;


System rozproszony (Multi Master). Podstawowe zalety.
- Każdy moduł może działać autonomicznie;
- Uszkodzenie jednego modułu, nie zawiesza systemu;
- Najprostszy system składa się z jednego modułu;
- Zwarcie na magistrali komunikacyjnej, nie powoduje zawieszenie systemu;
- Nieograniczona ilość modułów w systemie;

Każdy z modułów IUVO ma dwa porty komunikacyjne (Port 0, Port 1). Na poniższym rysunku jest pokazany schemat ideowy, połączenia modułów IUVO w sieć. Do magistrali IUVO Bus, zalecamy wykorzystać kable OMY 3x0,5 mm2. Maksymalna długość magistrali IUVO Bus, łączącej moduł z modułem to 12 metrów.

Schemat ideowy – połączenie modułów IUVO w sieć. Rys. 1. Schemat ideowy – połączenie modułów IUVO w sieć.

Jeżeli wszystkie moduły są poprawnie połączone w sieć, należy podłączyć Port 0 „pierwszego” modułu do komputera PC. W programie IUVO Expert w zakładce Komunikacja Należy wybrać przycisk Szukaj modułów. Program automatycznie wyszuka wszystkie moduły jakie znajdują się w sieci. Sam dynamicznie nada im adresy IP. Adresy IP są nadawane na sztywno, moduł który jest podłączony jako 1 do komputera PC, otrzymuje adres ID=1, kolejny moduł otrzymuje adres IP=2, itd. W oknie struktura programu dynamicznie powstanie „drzewo”, odzwierciedlające strukturę sieci. Sposób nadawania adresów IP modułom IUVO, jest przedstawiony na rysunku poniżej. Dynamiczne nadawanie adresów IP, modułom IUVO.< Rys. 2. Po Naciśnięciu przycisku Szukaj Modułów, program IUVO Expert, automatycznie wyszuka wszystkie moduły w sieci. Następnie nada im adresy IP.

Zadanie:


Głównym celem tego projektu, jest zapoznanie się pracą (komunikacja) modułów w sieci. Połączmy 3 moduły w sieć. Moduł IUVO Controller 0806RTC, IUVO Controller 0806 oraz moduł IUVO Roller Shutter 0804.

Schemat ideowy.

Zadanie 1:

„Krótkie” naciśnięcie łącznika monostabilnego, podłączonego do wejścia 4 w module 1, ma spowodować otworzenie dwóch rolet podłączonych do modułu 3. Długie naciśniecie tego samego łącznika ma spowodować zamknięcie tych rolet.

Aktywacja wejścia 4 w module 1, powoduje otworzenie rolet podłączonych do modułu 3.

Krótkie naciśnięcie przycisku w module o ID=1, powoduje otworzenie rolet, podłączonych do modułu o ID=3. W polu Sterowanie modułami, należy wybrać zakładkę Rolety . Następnie, należy wybrać moduł, którym chcemy sterować w naszym przypadku, będzie to moduł o ID=3. Określić czas ruchu rolety jest to parametr, który określa jak długo będzie podawane napięcie na silnik rolety. Na sam koniec należy określić typ reakcji, w naszym przypadku Otwórz.

 Długie naciśnięcie przycisku w module o ID=1, powoduje zamknięcie rolet, podłączonych do modułu o ID=3.

Długie naciśnięcie przycisku w module o ID=1, powoduje zamknięcie rolet, podłączonych do modułu o ID=3. W polu Sterowanie modułami, należy wybrać zakładkę Rolety . Następnie, należy wybrać moduł, którym chcemy sterować w naszym przypadku, będzie to moduł o ID=3. Określić czas ruchu rolety jest to parametr, który określa jak długo będzie podawane napięcie na silnik rolety. Na sam koniec należy określić typ reakcji, w naszym przypadku Zamknij.

Zadanie 2:

„Krótkie” naciśnięcie łącznika monostabilnego, podłączonego do wejścia 7 w module o ID= 3, ma spowodować , uruchomienie dzwonka na czas 5 sekund, który jest podłączony do wyjścia 2 w module o ID=1

 Opis zmiennej wirtualnej – Lampki 1.

W tym zadaniu wykorzystamy Lampkę, czyli zmienną wirtualną. Lampkę 1, w module o ID=1, nazwijmy Aktywacja Dzwonka. Jeżeli ta lampka zostanie zapalona, to zostanie aktywowana funkcja, która spowoduje aktywację wyjścia 2, na 5 sekund.

 Aktywacja dzwonka – poprzez zmienną wirtualną.

Jeżeli Lampka 1 zostanie zapalona, to załącz wyjście 2 na 5 sekund. Lampka 1 w module 1, będzie zapalana z modułu o ID=3.

 Mrugnij Lampką 1, w module o ID=1.

Funkcja 1 w Moduł o ID=3 odpowiada za, mrugnie Lampką 1 w module o ID=1. W polu Sterowanie modułami należy wybrać zakładkę Lampki. Następnie jako cel rozkazu należy wybrać moduł o ID=1 oraz numer Lampki, którą chcemy sterować.

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80