Podłączenie krańcówki, kontaktronu, tradycyjnego łącznika (bistabilnego) do modułu IUVO Controller 0806.

W automatyce budynkowej najczęściej korzysta się z łączników monostabilnych, potocznie zwanych „chwilowymi”, „dzwonkowymi”. Naciśnięcie przycisku monostabilnego powoduje zwarcie jego styków, natomiast po zwolnieniu przycisku, sprężyna, która jest w nim zamontowana powoduje odbicie przycisku i rozłączenie styków. Dzięki tej właściwości w łatwy sposób możemy konfigurować funkcję „krótkiego”, „długiego” naciśnięcia. Sterownik bada czas zwarcia i na tej podstawie interpretuje zdarzenie jako „krótkie” lub „długie” naciśnięcie.

Czasami może zdarzyć się, że w danej serii łączników nie dostaniemy łącznika monostabilnego (zalecanego przy automatyce budynkowej), wówczas jesteśmy zmuszeni do kupna łącznika tradycyjnego (bistabilnego). Łącznik bistabilny działa na zasadzie przełącznika, nie ma sprężyny która odbija po zwolnieniu nacisku. Posiada dwa stabilne stany. Czyli styki jego mogą być zwarte lub rozwarte w zależności od pozycji.

Kontaktron wyłącznik krańcowy Od strony elektrycznej bardzo podobnie do łącznika bistabilnego, działa kontaktron oraz wyłącznik krańcowy. Wyłącznik krańcowy oraz kontaktron mogą być stosowane zamiennie. W automatyce budynkowej, kontaktron, łącznik krańcowy stosuje się miedzy innymi do kontroli stanu okna, drzwi, bramy garażowej. Przykład: jeżeli okno, brama, drzwi są zamknięte to obwód jest zamknięty (zwarty), jeżeli nastąpi uchylenie okna, bramy, drzwi to obwód zostaje otwarty (rozwarty). Zostanie zwarty dopiero jak nastąpi zamknięcie okna, bramy, drzwi.

W programie IUVO Expert można skonfigurować zdarzenie „zwarcie” lub „rozwarcie” styku łącznika tradycyjnego (bistabilnego). Konfiguracja kontaktronu, łącznika krańcowego odbywa się w ten sam sposób. Zmiana stanu jest wykrywana przez sterownik, sterownik rozpoznaje czy nastąpiło zwarcie czy rozwarcie styków. Każdy z tych stanów może być osobno skonfigurowany i wywoływać osobne zdarzenia. Zastosowanie zdarzenia Naciśnięcie „krótkie”, „długie” nie ma większego sensu przy łącznikach bistabilnych, kontaktronach, krańcówkach. Zdarzenia w programie IUVO Expert, dla lacznika bistabilnego

Zadanie:

Za pomocą włącznika krańcowego oraz kontaktronu, wykonać wizualizację stanu bramy. Stan bramy: zamknięta, otwarta, pozycja środkowa ma być wizualizowany na 3 lampkach. Brama ma być sterowana z łącznika bistabilnego. W zależności od położenia łącznika, brama jest otwierana lub zamykana. Wizualizacja stanu bramy: Zamknięta/Otwarta/Pozycja srodkowa Jeżeli brama jest zamknięta to świeci się lampka czerwona, jeżeli jest otwarta to świeci się lampka zielona, jeżeli jest w pozycji środkowej to świeci się lampka żółta. Miejsce montażu wyłącznika krańcowego oraz kontaktronu Miejsce montażu wyłącznika krańcowego oraz kontaktronu. W wyłączniku krańcowym zostaną wykorzystane dwa styki NO i NC. Miejsce montażu wyłącznika krańcowego oraz kontaktronu Do sterowania napędem bramy wykorzystamy dwa wyjścia sterownika IUVO Controller. Jedno z wyjść sterownika będzie odpowiadało za zasilanie napędu. Drugie wyjście będzie odpowiadało za kierunek ruchu bramy.

Schemat połączeń elektrycznych:

Schemat połączeń elektrycznych kontaktron, wyłącznik krańcowy, napęd bramy

Do podłączenia napędu bramy zostały wykorzystane dwa wyjścia sterownika. Wyjście numer 5 sterownika odpowiadało za podanie (zdjęcie) zasilania. Natomiast wyjście numer 6 odpowiada za zmianę kierunku. Założyliśmy, że napęd bramy ma wbudowane wewnętrzne krańcówki przeciążeniowe.

Konfiguracja ustawień w programie IUVO Expert:

Krok 1:
Opis wejść, pod które jest podłączony kontaktron, wyłącznik krańcowy oraz łącznik tradycyjny (bistabilny). Opis wejsc

Krok 2:
Opis wyjść. Opis wwyjsc

Krok 3:
Jeżeli krańcówka zostanie rozwarta to nastąpi zapalenie lampki – Brama w ruchu (srodek). Jeżeli krańcówka zostanie rozwarta to nastąpi zapalenie lampki – Brama w ruchu.

Krok 4:
Jeżeli krańcówka zostanie rozwarta (czyli brama zaczęła się otwierać) to nastąpi zgaszenie lampek brama zamknięta, brama otwarta. Jeżeli krańcówka zostanie rozwarta to nastąpi zgaszenie lampek brama zamknięta, brama otwarta.

Krok 5:
Jeżeli krańcówka zostanie rozwarta (czyli brama zaczęła się otwierać) to nastąpi zgaszenie lampek brama zamknięta, brama otwarta. Jeżeli krańcówka zostanie rozwarta to nastąpi zgaszenie lampek brama zamknięta, brama otwarta.

Krok 6:
Jeżeli krańcówka zostanie rozwarta (czyli brama zaczęła się otwierać) to nastąpi zgaszenie lampek brama zamknięta, brama otwarta. Jeżeli krańcówka zostanie rozwarta to nastąpi zgaszenie lampek brama zamknięta, brama otwarta.

Krok 7:
Jeżeli brama zostanie zamknięta, to krańcowka zostanie rozwarta. Sterownik po wykryciu rozwarcia krańcówki aktywuje wyjście 1 (zapali lampkę brama zamknięta).. Rozwarcie krańcówki spowoduje zapalenie lampki, brama zamknięta.

Krok 8:
Rozwarcie krańcówki spowoduje zgaszenie lampek, brama otwarta oraz brama „środek.” Rozwarcie krańcówki spowoduje zgaszenie lampek, brama otwarta oraz brama „środek”.

Krok 9:
Zmiana stanu wyłącznika bistabilnego (z rozwartego na zwarty), powoduje aktywację wyjścia „Zasilanie bramy” na 30 sekund. Zmiana stanu wyłącznika bistabilnego (z rozwartego na zwarty), powoduje aktywację wyjścia „Zasilanie bramy” na 30 sekund.

Krok 10:
Wyznaczenie kierunku – zamykanie bramy. Wyznaczenie kierunku – zamykanie bramy.

Krok 11:
Włączenie zasilania napędu na 30 sekund, podczas otwierania bramy. Włączenie zasilania napędu na 30 sekund, podczas otwierania bramy.

Krok 12:
Zmiena kierunku - otwieranie bramy. Zmiana kierunku - otwieranie bramy.

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80