IUVO Expert - pierwsze uruchomienie

Program IUVO Expert, służy do konfiguracji systemu IUVO. Do prawidłowego funkcjonowania oprogramowanie jest potrzeba zainstalowania platformy NET Framework 4 lub wyższej (www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851). Po przeprowadzeniu prawidłowej instalacji Net Framework, można przystąpić do pierwszego uruchomienia programu IUVO Expert.

Program do pobrania: IUVO Expert 2.27

Uruchom program IUVOExpert.exe. Przy pierwszym uruchomieniu pokazuje nam się zakładka Komunikacja. Mamy do wyboru kilka okien:
- Zapisz projekt; Projekty są zapisywane w katalogu Projekty, który się znajduje w tym samym katalogu co IUVOExpert.exe.
- Otwórz projekt; Program automatycznie wyszukuje wszystkie projekty jakie zostały wcześniej zapisane na dysku. Po wybraniu projektu i kliknięciu w przycisk Otwórz projekt, wówczas zostanie wczytany wybrany projekt. Po wczytaniu projektu, po lewej stronie w oknie Struktura wyświetla się struktura projektu.
- Port komunikacji; Po wyborze odpowiedniego portu komunikacji, do którego jest podłączony moduł IUVO, należy kliknąć połącz. Wówczas port komunikacyjny zostanie otwarty i uzyskamy połączenie z systemem.
- Szukaj moduły; Przycisk odpowiada za identyfikację modułów. Identyfikacja odbywa się automatycznie. Przycisk staje się aktywny, dopiero jak nastąpi otworzenie portu komunikacji.

Z programem IUVO Expert można pracować i edytować projekt OnLine lub OffLine.

Pierwsze uruchomienie, praca OnLine:

IUVO Expert - Pierwszy projekt

Krok 1: Wybrać port COM, pod który jest podłączona magistrala IUVO Bus. Nawiązać połączenie klikając przycisk Polacz. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, zmieni się opis stanu połączenia Rozłączony na Połączony

Krok 2: Przycisk Szukaj moduły stanie się aktywny. Po kliknięciu przycisku wyszukaj moduły. Program IUVO Expert powinien znaleźć wszystkie moduły jakie znajdują się na magistrali IUVO Bus. Jeżeli wszystkie moduły nie zostaną wyszukane, należy sprawdzić połaczenia na magistrali IUVO Bus i ponownie kliknąć przycisk Szukaj moduły. Każdemu z modułów automatycznie zostanie przydzielony adres IP. Adresy IP, zaczynają się od 1 do ilości modułów jakie znajdują się na magistrali. Jeżeli ilość modułów podłączonych do magistrali zgadza się z ilością rozpoznanych modułów, można przejść do kolejnego kroku.

Krok 3: Wybrać nazwę projektu i nacisnąć przycisk Zapisz projekt. Każdy projekt jest automatycznie zapisywany w katalogu Projekty. Tak zapisany projekt automatycznie zostanie dodany do listy w okienku Otwórz projekt.

Krok 4: Po edycji projektu i zapisaniu, należy go wgrać do sterowników. Po naciśnięciu przycisku Wyslij do modulu, dane zostają przesłane do modułów.

Praca z istniejącym projektem, OnLine:

Jeżeli przychodzimy na obiekt i chcemy dokonać zmian, na wcześniej skonfigurowanym systemie, musimy postępować według poniższych wytycznych.

IUVO Expert - Pierwszy projekt

Krok 1: Wybrać port COM, pod który jest podłączona magistrala IUVO Bus. Nawiązać połączenie klikając przycisk Polacz. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, zmieni się opis stanu połączenia Rozłączony na Połączony

Krok 2: Nacisnąć przycisk Szukaj moduły w celu identyfikacji modułów w systemie.

Krok 3: W oknie Wczytaj projekt z listy wybrać projekt, który będzie edytowany. Następnie nacisnąć przycisk Otwórz projekt. Na liście znajdują się projekty, które zostały wcześniej zapisane na dysk. Fizycznie projekty znajdują się w katalogu „Projekty”. Program sam zadba o to aby projekty były zapisywane i przechowywane w tym katalogu.

Krok 4: Po edycji projektu i zapisaniu, należy go wgrać do sterowników. Po naciśnięciu przycisku Wyslij do modulu, dane zostają przesłane do modułów.

Praca OffLine, edycja istniejącego projektu:

Jeżeli znajdujemy się poza obiektem, możemy edytować nasz projekt Off Line. Takie rozwiązanie jest dobre, jeżeli mamy dokładnie opisane wejścia, wyjścia sterowników IUVO. Tak wyedytowany projekt, późnij może być wgrany do sterowników.

IUVO Expert - praca Off Line

Krok 1: Wybieramy w zakładce Otwórz projekt interesujący nas projekt. Po kliknięciu przycisku Otwórz projekt, zostaje otworzony projekt, który możemy edytować.

Krok 2: Jeżeli skończymy edytować projekt, możemy efekty naszej pracy zapisać na dysku. Po kliknięciu przycisku Zapisz projekt projekt zostanie zapisany na dysku

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80