Konwerter IUVO Bus <-> RS422

Moduł IUVO Converter należy zastosować, jeżeli odległość między modułami będzie przekraczałą odległość 10 metrów. Pozwala on połączyć w jedną sięć Systemy IUVO, które są oddalone od siebie na odleglość do 1200 metrów.

IUVO Conwerter

Moduły IUVO Converter są połaczone między soba za pomocą kabla UTP cat. 5. Podczas podłączania modułu należy zwrócić uwagę na krosowanie wyjść (A1,A2 -> B1,B2)

Połączenie modułów IUVO Converter

Rys. 1. Schemat podłączenia modułów IUVO Converter

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80