Przykładowe projekty – system IUVO

Przed przystąpieniem do analizy przykładowych projektów pokazujących zastosowania modułów IUVO, proponujemy zapoznać się ogólnymi wytycznymi

Różnice w projektowaniu i wykonywaniu tradycyjnej instalacji a instalacji w systemie IUVO.

System IUVO jest przeznaczony do nowo budowanych obiektów. Struktura jego okablowania jest bardzo zbliżona do tradycyjnej instalacji. Dobór parametrów przewodów zasilających odbiory wykonuje się w identyczny sposób jak w tradycyjnej instalacji. Podstawowa różnica w okablowaniu polega na tym, że przewody zasilania, sterowania schodzą się gwieździście do rozdzielni elektrycznej/automatyki.

Rysunek (Rys. 1.) pokazuje różnicę w okablowaniu pomiędzy tradycyjną instalacją a instalacją wykonaną dla systemu IUVO. Przewody zasilające odbiory niskiej mocy (np. oświetlenie) w obu przypadkach są identyczne (YDY 3x1,5mm2). Przy czym dla systemu IUVO, przewody schodzą bezpośrednio do rozdzielni, natomiast w tradycyjnym rozwiązaniu przechodzą przez łączniki i dopiero trafiają do rozdzielni. Do łączników w systemie IUVO prowadzone są przewody UTP 5e (potocznie nazywane „skrętkami”) lub przewody OMY 3x0,5mm2 (OMY 4x0,5mm2 itd.).

Porównanie tradycyjnej instalacji elektrycznej z nowoczesną instalacją w systemie IUVO.
Rys. 1. Różnice w strukturze okablowania tradycyjnej instalacji oraz wykonanej w systemie IUVO.

Instalacja elektryczna oparta o sterowniki IUVO, ma topologię "gwiazdy". Wszystkie obwody schodzą się do rozdzielni automatyki. W instalacji można rozróżnić, dwa typy obwodów: obwody niskonapięciowe (napięcie poniżej 24 VDC) oraz wysokonapięciowe (napięcie 230 VAC). Do obwodów niskonapięciowych zaliczają się obwody zasilające czujki PIR (12 VDC), czujki natężenia oświetlenia(12 VDC), obwody łączników oraz kontaktronów w drzwiach i oknach itd. Obwody niskonapięciowe prowadzone są kablami UTP,YTDY 6x0,5, OMY 3x0,5 . Maksymalne długości przewodów UTP, YTDY, OMY to 150 metrów bieżących dla pojedynczego obwodu. Jeżeli zostaną przekroczone te długości, należy zastanowić się nad dodatkową rozdzielnią automatyki. Jeżeli napięcie zasilające czujki będzie poniżej napięcia znamionowego podanego przez producenta, należy połączyć parami żyły drutów w kablu YTDY 6x0,5 tak, aby napięcie zasilające mieściło się w tolerancji producenta.

Sposób wejścia przewodów do rozdzilni automatyki. Przewody niskonapięciowe wchodzą do RA inną bruzdą niż przewody wysokonapięciowe Do obwodów wysokonapięciowych zaliczane są obwody gniazd, oświetlenia, rolet oraz obwody zasilające wentylatory itp. Obwody wysokonapięciowe prowadzone są kablami YDY o standardowej liczbie żył dla instalacji konwencjonalnej. Dobór średnicy żył przewodów YDY jest wyznaczany, tak jak w tradycyjnej instalacji elektrycznej. W obliczeniach należy uwzględnić spadki napięć, maksymalny prąd itd. Obwody wysokonapięciowe należy układać według obowiązujących norm dotyczących tradycyjnej instalacji elektrycznej. Przewody niskonapięciowe (sygnałowe) nie mogą biec w jednej wiązce z przewodami wysokonapięciowymi ze względu na zakłócenia! Minimalna odległość przewodów wysokonapięciowych od niskonapięciowych to 10 cm. Powyższe warunki są konieczne, aby system działał stabilnie! Również przy wkładaniu okablowania do rozdzielni elektrycznej, przewody niskonapięciowe i wysokonapięciowe muszą przechodzić osobnymi przepustami. Na przykładowym zdjęciu zostały wykonane dwie osobne bruzdy na przewody niskiego oraz wysokiego napięcia. Takie ułożenie przewodów zapobiegało będzie zakłóceniom elektromagnetycznym.

Prawidłowe wykonanie bruzd. Rys. 2. Prawidłowo wykonane bruzdy. Dzięki czemu mamy 100% pewność, że nie wystąpią zakłócenia w systemie.

Zabezpieczenie przed zakłóceniami. Rys. 3. Wejścia każdego z modułów IUVO zabezpieczone są przed zakłóceniami poprzez zastosowanie separacji galwanicznej w postaci fotoelementów. Dzięki czemu zakłócenia są minimalizowane. Wyjścia wysokonapięciowe umiejscowione są „na górze” modułu, natomiast niskonapięciowe „na dole” każdego modułu IUVO. Tego typu rozwiązanie zapobiega zakłóceniom oraz ułatwia montaż modułów w rozdzielni automatyki.

Podział na dwie rozdzielnie: automatyki i elektryki.

Rozdzilnia automatyki IUVO. Moduły IUVO są montowane na szynę DIN (TS35), czyli bez problemu można je zamontować w tradycyjnej rozdzielni elektrycznej. Zalecamy aby stosować dwie rozdzielnie. Rozdzielnię elektryczną w której zostaną zamontowane zabezpieczenia elektryczne oraz rozdzielnię automatyki w której zostaną zamontowane sterowniki IUVO.

Naszym zdaniem jest to rozwiązanie bardziej przejrzyste, estetyczne. Wygodniejsze dla końcowego użytkownika systemu.


Przy małych systemach, gdzie jest wykorzystane kilka modułów podział na rozdzielnię automatyki i elektryki nie ma większego sensu.Rozdzilnia Elektryczna i Automatyki IUVO. Rys. 4. Rozdzielnia elektryczna i automatyki IUVO, podczas montażu.

1 - Zaciski ZUG (terminale) na odbiory. Do zacisków ZUG są podłączone odbiory: oświetlenie, wentylatory, rolety… Jest to bardzo elastyczne rozwiązanie, ułatwiające pracę przy uzbrajaniu rozdzielni.
2 – Wejście na obwody niskonapięciowe (UTP, YTDY, OMY…). Dzięki takiemu rozwiązaniu w rozdzielni automatyki panuje porządek, przewody niskonapięciowe są z lewej strony, przewody wysokonapięciowe są z prawej strony.
3 – Wejście na obwody wysokonapięciowe („linki” LgY, OMY..). Połączenie rozdzielni Elektrycznej z rozdzielnią Automatyki.

Rozdzilnia elektryczna i automatyki. Rys. 5. Rozdzilnia elektryczna i automatyki.

Schemat ideowy połączeń

Odbiory typu wentylatory, oświetlenie, gniazda należy łączyć przewodem YDY 3x1,5, YDY 3x2,5. Należy pamiętać o maksymalnym obciążeniu styków wyjściowych modułu 16[A].
Magistrala IUVO Bus należy wykonać „linką” OMY 3x0,5mm2. Jeżeli odległości między modułami, rozdzielniami są większe niż 10 metrów należy użyć konwertera RS232/RS485 wówczas odległość miedzy modułami może być równa 1000 metrów. Jako magistralę między rozdzielniami należy zastosować przewód UTP. Schemat ideowy - połączenie rozdzielni
Do podłączenia elementów wejściowych do sterowników można użyć linki OMY, „skrętki” UTP, przewodu „alarmowego” YTDY. Długość przewodu jest uzależniona od jego typu. Ważne jest aby jego rezystancja nie przekraczała 100 ohm. Ideowy schemat połączeń. Magistrala IUVO Bus, podłaczenie odbiorów(oświetlenie, wentylatory, rolety) oraz łączników, czujek PIR, kontaktronów.
Rys. 6 Ideowy schemat połączeń. Magistrala IUVO Bus, podłączenie odbiorów(oświetlenie, wentylatory, rolety) oraz łączników, czujek PIR, kontaktronów.

Projekt

Poniżej (Rys. 7.) przedstawiony jest przykładowy projekt instalacji automatyki w mieszkaniu 3 pokojowym oparty o system IUVO. W poniższym projekcie sterowniki IUVO, będą miały następujące zadania:
 • sterowanie oświetleniem
 • sterowanie roletami
 • sterowanie gniazdami elektrycznymi
 • sterowanie prostym systemem alarmowym

  System IUVO będzie odpowiedzialny za integrację powyższych systemów. Wszystkie systemy będą sterowane centralnie z rozdzielni automatyki (RA). Informacje z jednego systemu będą przekazywane do innego systemu. Jeden system będzie mógł sterować innym systemem. Sterowanie wszystkimi systemami będzie odbywało się za pomocą łączników monostabilnych (potocznie zwanych: "dzwonkowymi", "chwilowymi") pilotów radiowych oraz czujek ruchu i natężenia oświetlenia. Funkcja każdego łącznika, w każdej chwili będzie mogła być przekonfigurowana przez instalatora systemu.

  Przykładowy projekt instalacji systemu IUVO.
  Rys. 7.Projekt instalacji elektrycznej mieszkania 3 pokojowego - system IUVO.

  Dobór liczby modułów IUVO.

  W celu wyznaczenia liczby modułów IUVO potrzebnych do sterowania urządzeniami w mieszkaniu, należy policzyć, ile jest urządzeń odbiorczych (obwodów oświetlenia, obwodów gniazd elektrycznych, obwodów rolet, wentylatorów itp). Następnie należy policzyć ile jest wszystkich obwodów sterowniczych. Do obwodów sterowniczych zaliczają się łączniki, czujki ruchu, czujki natężenia oświetlenia, kanały pilotów radiowych.

  Przykład:

 • Ilość obwodów oświetlenia: 37
 • Ilość obwodów gniazd sterowanych: 5
 • Ilość obwodów wentylatorów: 4
 • Ilość obwodów rolet: 11
 • Ilość elektrozaworów: 8
 • Ilość obwodów On/Off: 7
  Podsumowanie:
  Łączna ilość obwodów On/Off: 61
  Łączna ilość obwodów rolet: 11
  Ilość sterowników:
  IUVO Controller0806 = Roud(ilość obwodów on|off / 6) = Rou nd(61/6) = Round(10,16) = 11 [sterownikow]
  IUVO RollerShuter0804 = Round (ilość obwodów rolet / 4) = Round(11/4) = Round(2,75)= 3 [sterowniki]

  Round() - zaokrąglenie w górę do liczby całkowitej

  UWAGA !!! Po takim wyliczeniu należy obliczyć ile łączników możemy podłączyć do systemu, w naszym przypadki będzie to: Ilość wszystkich sterowników x 8 wejść, czyli: 14x8 = 112;
  Jeżeli na obiekcie jest więcej obwodów sterowniczych, należy dodać sterownik lub sterowniki.

 • Galeria

  System IUVO

  System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

  Kontakt

  Wsparcie techniczne:
  e-mail:pzasada@iuvo.it
  GSM: 510 30 99 70

  Wsparcie handlowe:
  e-mail:rlochowski@iuvo.it
  GSM: 510 30 99 80