Sposób podłączenie programatora IUVO Prog

Po zamontowaniu fizycznym modułów w rozdzielni elektrycznej, należy je skonfigurować. Konfiguracja modułów odbywa się za pomocą programatora IUVO Prog.

Sposób podłączenia programatora IUVO Prog do modułu IUVO. Rys. 1. Sposób podłączenia programatora IUVO Prog do modułu IUVO.

Aby skonfigurować moduł, należy wykonać jedynie cztery kroki:
Krok 1: Odłącz zasilanie modułu!
Krok 2: Podłącz programator IUVO Prog do złącza konfiguracyjnego modułu.
Krok 3: Włącz zasilanie modułu. Na ekranie programatora zostanie wyświetlona informacja o typie modułu oraz wersji aktualnie zainstalowanego oprogramowania. Następnie moduł przejdzie do trybu 1 - praca.
Krok 4: Naciśnij przycisk Menu. Spowoduje to przejście do trybu 2- konfiguracji modułu. Po zakończeniu konfiguracji , należy zapisać ustawienia korzystając z opcji Zapisz i wyjdź i odłączyć programator. Po wybraniu opcji Zapisz i wyjdz moduł automatycznie wróci do trybu 1 - praca.

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80