Programator IUVO Prog

Programator IUVO Prog jest, małym bardzo poręcznym urządzeniem służącym do konfiguracji wszystkich modułów IUVO. Sposób podłączenia i konfiguracji modułów jest prosty i intuicyjny dla instalatora.

Menu programatora ma charakter drzewa. Po menu programatora należy "poruszać się" się za pomocą czterech przycisków przycisków. Po podłączeniu programator sam rozpoznaje typ modułu. Na tej podstawie dostosowuje menu pod konkretny moduł. Menu każdego modułu jest dokładnie opisane w jego dokumentacji technicznej. Każdy moduł posiada dwa tryby (tryb 1: praca, tryb 2: konfigurowanie). Moduł po otrzymaniu zasilania, przechodzi w tryb 1- praca. Przejście do trybu trybu 2 - konfigurowanie, odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku Menu. Od strony nawigacji, każde menu jest podobne i nie nastręcza obsługującemu żadnych trudności.

Moduł IUVO-P-0806 Rys. 1. Panel konfiguracyjny programatora IUVO Prog.

Funkcjionalność przycisków
Przycisk: Funkcjonalność
Pozwala wrócić do wcześniejszych gałęzi (przesuwanie w stronę korony drzewa)
Pozwala wejść w dalsze gałęzie drzewa (przechodzenie po gałęziach drzewa od korony do gałęzi)
Służy do zmiany ustawień w danej gałęzi drzewa.
Służy do zmiany ustawień w danej gałęzi drzewa.
Służy do wejscia do menu głównego. Powoduje przejście z trybu 1 (praca), do trybu 2 (konfiguracja). Oprócz jego podstawowej funkcji przejścia z trybu pracy w tryb konfiguracji, czasami pełni funkcję dodatkowe (np. dla modułu IUVO Controller jest wykorzystany przy ustawianiu czasów T1 oraz T2 ). Dodatkowe funkcje przycisku Menu są zawsze dokładnie opisane w dokumentacji danego modułu.

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80