Wizualizacja stanu wejść i wyjść modułu
IUVO Controller 0806

Odczyt aktualnego stanu wejść i wyjść można obserwować na wyświetlaczu programatora IUVO Prog po zakończeniu konfiguracji modułu i akceptacji ustawień poprzez wybranie opcji Zapisz i wyjdź (Konfiguracja urządzenia -> krok 3). Wizualizacja stanu wejść i wyjść, modułu IUVO-P-0806 Rys. 1. Wizualizacja stanu wejść i wyjść, modułu IUVO Controller 0806

Górna linijka wyświetlacza programatora przedstawia aktualny stan sześciu wyjść modułu. Jeżeli dane wyjście jest „aktywne” na wyświetlaczu wyświetla się „1”. Jeżeli wyjście jest „nieaktywne” na wyświetlaczu wyświetla się „0”. Dolna linijka wyświetlacza programatora przedstawia aktualny stan wejść modułu. Jeżeli dane wejście jest zwarte na wyświetlaczu wyświetla się „1”. Jeżeli wejście jest rozwarte to na wyświetlaczu wyświetla się „0”. Informacje są aktualizowane w czasie rzeczywistym, więc każda zmiana stanu wejścia bądź wyjścia jest przedstawiona na ekranie i nie trzeba restartować modułu lub wykonywać innych czynności, by mieć bieżący podgląd sytuacji.

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80