Parametry i właściwości moduł IUVO Controller 0806

Moduł IUVO Controller 0806 montuje się w rozdzielnicy elektrycznej na szynie DIN (TH 35-7,5). Jego obudowa zajmuje 8 pól montażowych w rozdzielni elektrycznej. Moduł jest zasilany napięciem stałym o wartości 12V DC (+/- 1V). Urządzenie zawiera 6 wyjść bezpotencjałowych (typu NO, NC) oraz 8 wejść rozróżniających stan zwarcia lub rozwarcia. Każde wejście rozróżnia krótkie( powyżej 20[ms]) i długie zwarcie (powyżej 2[s]) lub rozwarcie. Przez każde z wyjść może płynąć prąd o wartości maksymalnej 13 [A], co umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi o mocy poniżej 3 [kW] dla każdego z sześciu wyjść.

Parametry modułu IUVO Controller 0806:
Parametry techniczne (elektryczne): Wartość
Napięcie zasilania modułu 12[V]DC
Prąd zasilania modułu (bez programatora/z programatorem) 200[mA] / 0,9[A]
Sposób montażu szyna DIN
Przekrój zacisków łączeniowych 0,5 - 2,5 [mm2]
Liczba wejść 8
Liczba wyjść 6
Obciążalność prądowa wyjścia 13[A](230VAC)
Zajętość pól na szynie DIN 8
Temperatura pracy -5…+35 oC
Parametry konfiguracyjne: Wartość
Liczba Timerów 10
Liczba Logik 2+2=4
Liczba (zmiennych wirtualnych) Lampek 8

Od strony konfiguracyjnej (Rys 2.), moduł IUVO Controller 0806 posiada: 10 Timerów, 4 Logiki oraz 8 (zmiennych wirtualnych) Lampek.

Moduł IUVO Controller 0806 Rys. 1. Opis wyprowadzeń montażowych modułu IUVO Controller 0806 Moduł IUVO-P-0806 Rys 2. Struktura logiczna modułu IUVO Controller 0806.

Powiązania między fizycznymi wejściami, wyjściami modułu a wirtualnymi wejściami, wyjściami Timerów, Logik i Lampek, instalator ustala na etapie konfiguracji urządzenia.

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80