Możliwości systemu IUVO

System IUVO możliwościami sterowania nie ustępuje dużo droższym i bardziej skomplikowanym rozwiązaniom. Stawiamy na prostotę i łatwość obsługi, nie ograniczając jednocześnie funkcjonalności.

  • Sterowanie do sześciu urządzeniami VAC 230 poprzez zaledwie jeden moduł
  • Czasowe włączanie i wyłączanie urządzeń w cyklu dobowym
  • Możliwość podłączenia standardowych zabezpieczeń nadprądowych i różnicowoprądowych
  • Współpraca ze standardowym osprzętem elektrycznym dostępnym na rynku jak łączniki, lampy, gniazda itd.
  • Bloki logiczne umożliwiające tworzenie zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy działaniem urządzeń

Zostaly pokazane tylko niektore możliwosci wykorzystania systemu. Znajdź swoje zastosowanie. Jedynym ograniczeniem jest Twoja kreatywność. IUVO - pozwól sobie pomóc, pomóż innym.

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80